Hvad er en arbejdsgivers ansvar for brandsikkerhed?


Som arbejdsgiver: Du skal, så vidt det er rimeligt praktisk muligt, sikre dine medarbejderes sikkerhed mod skader forårsaget af brand på arbejdspladsen og træffe rimelige foranstaltninger for at sikre deres og andres sikkerhed dér eller i umiddelbar nærhed.


Udgivet

i

af

Tags: