Προχωράμε αρκετά σε θέματα πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας;

για τους εργαζόμενους ορίζοντας και επιβάλλοντας πρότυπα και παρέχοντας κατάρτιση, ενημέρωση, εκπαίδευση και βοήθεια.https://www.osha.gov › aboutoshaΣχετικά με το OSHA
Η πυρασφάλεια μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιών στο κτίριο που μπορεί να προκαλέσουν οι πυρκαγιές. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή πρωτοκόλλων πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας δεν απαιτείται μόνο από το νόμο, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια όλων που μπορεί να βρίσκονται στο κτίριο κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς. Έχουμε κάνει πολύ δρόμο όσον αφορά την πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας. Έχουμε φτάσει όμως αρκετά μακριά; Δεδομένου ότι οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εκδηλώνονται στις εγκαταστάσεις μας και στους χώρους εργασίας μας, η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό όχι. Οποιαδήποτε πυρκαγιά, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, είναι πάρα πολλή.

Ποια είναι η σημασία της πυρασφάλειας;

Η πυρασφάλεια μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού και ζημιών στο κτίριο που μπορεί να προκαλέσουν οι πυρκαγιές. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή πρωτοκόλλων πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας δεν απαιτείται μόνο από τη νομοθεσία, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια όλων που μπορεί να βρίσκονται στο κτίριο κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς.

Ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία πυρκαγιάς στον χώρο εργασίας;

1. Ελαττωματικός εξοπλισμός. Τα ελαττωματικά ηλεκτρικά, όπως χαλαρά καλώδια ή ελαττωματικός εξοπλισμός που μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσουν σπινθήρες, είναι κοινές αιτίες πυρκαγιών στο χώρο εργασίας.

Ποιος είναι ο πιο σημαντικός λόγος για την πρόληψη πυρκαγιών στο χώρο εργασίας;

Ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι ένα από τα κύρια στοιχεία στην πρόληψη πυρκαγιάς. Το 45% των σοβαρών πυρκαγιών στους χώρους εργασίας οφείλονται σε εμπρησμό, επομένως μπορούν σε κάποιο βαθμό να αποφευχθούν με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ποιο είναι το πιο σημαντικό μέρος της πυρασφάλειας;

Το κλειδί για την πρόληψη πυρκαγιών είναι να κρατάτε τις πηγές θερμότητας και ανάφλεξης μακριά από υλικά, εξοπλισμό και κατασκευές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καύσιμο για την ολοκλήρωση του τριγώνου της φωτιάς.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος στο χώρο εργασίας;

Πτώσεις: Περίπου το 36,5% όλων των θανάτων στο χώρο εργασίας οφείλονται σε πτώση εργαζομένων. Αυτό περιλαμβάνει εργαζόμενους που έχουν πέσει από σκάλες, στέγες, σκαλωσιές, μεγάλεςπεριοχές κατασκευής ουρανοξυστών κ.λπ. Χτυπημένος από αντικείμενο: Υπολογίζεται ότι το 10,1% των θανάτων οφείλεται σε ταλάντευση, πτώση ή λάθος τοποθέτηση αντικειμένων.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας;

Όλοι είναι υπεύθυνοι για την πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ένας υπάλληλος, προϊστάμενος ή διευθυντής πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις διαδικασίες εκκένωσης πυρκαγιάς και γνωρίζουν πώς να τις χρησιμοποιούν. Ο εργοδότης είναι επίσης υπεύθυνος για τη διασφάλιση της λήψης των κατάλληλων μέτρων όσον αφορά την πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Γιατί οι πυρκαγιές στα γραφεία είναι πιο πιθανές;

Τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης είναι ο πιο κοινός τύπος συστήματος θέρμανσης, που ευθύνεται για περισσότερες από τις μισές πυρκαγιές γραφείων αυτής της κατηγορίας. Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη διαφορά από τις οικιακές πυρκαγιές που προκαλούνται από εξοπλισμό θέρμανσης, όπου ευθύνονται συχνότερα οι θερμαντήρες χώρου, σύμφωνα με μια διαφορετική μελέτη NFPA.

Ποιες ευθύνες έχουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς;

Ως υπάλληλος: Πρέπει να λάβετε εύλογη μέριμνα για να διασφαλίσετε ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής από ζημιά που προκαλείται από πυρκαγιά και να μην κάνετε τίποτα που να θέσει τον εαυτό σας ή άλλους σε κίνδυνο.

Τι προκαλεί το 90% όλων των πυρκαγιών;

Σχεδόν το 85 τοις εκατό* των κινητήρων wildlandwildlandWildland είναι παραδοσιακά μικρότερες από τις τυπικές πυροσβεστικές μηχανές και χρησιμοποιούνται κυρίως για πυρκαγιές. Ανταποκρίνονται επίσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πίσω χώρα όπου οι παραδοσιακοί κινητήρες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Οι περισσότερες μηχανές άγριας γης διαθέτουν δυνατότητα τετρακίνησης και έτσι μπορούν να σκαρφαλώσουν σε λόφους και να περάσουν από ανώμαλο έδαφος. Οι πυρκαγιές που προκαλούνται από τον άνθρωπο προκύπτουν από πυρκαγιές κατασκήνωσης που αφήνονται χωρίς επιτήρηση, την καύση συντριμμιών, τη χρήση και τις δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, τα τσιγάρα που πετάχτηκαν από αμέλεια καιεσκεμμένες πράξεις εμπρησμού. Ο κεραυνός είναι μία από τις δύο φυσικές αιτίες των πυρκαγιών.

Πώς μπορούν να μειωθούν οι πυρκαγιές;

Η μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς συχνά περιλαμβάνει την αφαίρεση της βλάστησης που μπορεί να τροφοδοτήσει τις πυρκαγιές. Αυτά τα μέρη δέντρων και τα φυτά μπορούν να μετατραπούν σε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και σε διάφορα προϊόντα, όπως χαρτί και έπιπλα.

Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης πυρκαγιών;

Διατηρήστε τα κτίριά σας καθαρά & τακτοποιημένο – τόσο στους κοινόχρηστους χώρους όσο και στο παρασκήνιο. Απορρίψτε τα απόβλητα σωστά και τακτικά – ειδικά εύφλεκτα υλικά. Αποθηκεύστε τα χημικά με ασφάλεια – και καθαρίστε αμέσως τις διαρροές. Κρατήστε τις πόρτες πυρασφάλειας κλειστές – και βεβαιωθείτε ότι όλες οι έξοδοι πυρκαγιάς είναι ανοιχτές.

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε η φωτιά σε έναν χώρο εργασίας;

Με την κατάλληλη εκπαίδευση, οι εργαζόμενοι μπορούν να εξαλείψουν τους κινδύνους πυρκαγιάς και να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε περίπτωση που ξεσπάσει πυρκαγιά. Χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, ένα μικρό περιστατικό μπορεί γρήγορα να εξελιχθεί σε σημαντικό περιστατικό με καταστροφικές συνέπειες. Όλοι κινδυνεύουν σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ποιος είναι ο χρυσός κανόνας στην πυρασφάλεια;

Όταν σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας μια μικρή πυρκαγιά, εάν ανακαλύψετε μία, να έχετε πάντα υπόψη σας τον χρυσό κανόνα της πυρασφάλειας. Εάν έχετε αμφιβολίες, βγείτε έξω, μείνετε έξω και καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική.

Τι είναι η πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας;

Η πυρασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι σημαντική υπόθεση. Η νομοθεσία, οι κανονισμοί και τα πρότυπα απαιτούν από τους εργοδότες να παρέχουν κατάλληλες εξόδους, εξοπλισμό πυρόσβεσης, σχέδια έκτακτης ανάγκης και εκπαίδευση των εργαζομένων για την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών από πυρκαγιές στο χώρο εργασίας.

Ποιοι είναι οι 3 στόχοι της πρόληψης πυρκαγιών;

Οι στόχοι των προγραμμάτων πυροπροστασίας περιλαμβάνουν την πρόληψη απώλειας ζωής, υλικών ζημιών και χρόνου διακοπής λειτουργίας ενός κτιρίου.

Ποιος είναι ο #1 δολοφόνος όλων των εποχών;

Καρδιάασθένεια Η καρδιοπάθεια είναι η κύρια αιτία θανάτου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Αυτό συμβαίνει στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.

Ποια δουλειά προκαλεί τους περισσότερους θανάτους;

Η πιο επικίνδυνη δουλειά στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι η υλοτομία. Οι εργαζόμενοι στην υλοτομία έχουν ποσοστό θνησιμότητας 135,9, το οποίο είναι σχεδόν 50 βαθμούς υψηλότερο από το πλησιέστερο δευτερόλεπτο — πραγματικά συγκλονιστικό.

Ποια είναι η νούμερο 1 αιτία των εργατικών ατυχημάτων;

Η Liberty Mutual διαπίστωσε ότι η υπερπροσπάθεια είναι η κύρια αιτία τραυματισμών στο χώρο εργασίας, ακολουθούμενη από τραυματισμούς που σχετίζονται με πτώση. Η γνώση των πιο συνηθισμένων τραυματισμών στο χώρο εργασίας και του τρόπου αποτροπής τους μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των εργαζομένων σας και στη μακροζωία της επιχείρησής σας.

Είναι όλοι υπεύθυνοι για την πυρασφάλεια;

Η πυρασφάλεια είναι ευθύνη όλων των εργοδοτών, των ιδιοκτητών κτιρίων, των ιδιοκτητών, των ενοίκων και οποιουδήποτε άλλου έχει τον έλεγχο των χώρων, όπως οι διαχειριστές εγκαταστάσεων ή οι πράκτορες.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και γιατί;

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ευθύνη όλων. Οι εργοδότες έχουν ευθύνες απέναντί ​​σας. Έχετε ευθύνες απέναντι στον εργοδότη σας και στους συναδέλφους σας. Ο εργοδότης σας είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής και ότι η υγεία και η ασφάλειά σας δεν τίθενται σε κίνδυνο.

Τίνος ευθύνη είναι η ασφάλεια στο χώρο εργασίας;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ΕΑΥ, οι εργοδότες έχουν την ευθύνη να παρέχουν έναν ασφαλή χώρο εργασίας. Αυτή είναι μια σύντομη περίληψη των βασικών ευθυνών του εργοδότη: Παρέχετε έναν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από σοβαρούς αναγνωρισμένους κινδύνους και συμμορφωθείτε με τα πρότυπα, τους κανόνες και τους κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του νόμου OSH ActOSH Με τον νόμο περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία του 1970, το Κογκρέσο δημιούργησε τη Διοίκηση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας ( OSHA) για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: