Τι εννοείς πυρασφάλεια;


Η πυρασφάλεια είναι το σύνολο των πρακτικών που αποσκοπούν στη μείωση της καταστροφής που προκαλείται από τη φωτιά. Τα μέτρα πυρασφάλειας περιλαμβάνουν εκείνα που αποσκοπούν στην πρόληψη της ανάφλεξης μιας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς και εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της ανάπτυξης και των επιπτώσεων μιας πυρκαγιάς μετά την έναρξή της.


Δημοσιεύτηκε

σε

από

Ετικέτες: