Wat houdt een brandveiligheidsplan in?


Het plan schetst: Een veilige en ordelijke manier voor bewoners om het gebouw te verlaten. Goed onderhoud en huishouding vereist om brand te voorkomen. Beheersmethoden die de schade van branden minimaliseren wanneer ze zich voordoen. Een brandveiligheidsplan is een document dat alle nodige informatie bevat over de veiligheidsprocedures die moeten worden gevolgd in geval van brand. In dit plan staat beschreven welke soorten branden er kunnen ontstaan, welk type brandblussers in welke gevallen worden gebruikt, welke vluchtroutes bij brand moeten worden gevolgd, etc.


Geplaatst

in

door

Tags: