Czy HR odpowiada za zwolnienia?


Podczas gdy kierownicy liniowi są odpowiedzialni za kwestie związane z pracą i wynikami, zwolnienie pracownika należy przede wszystkim do obowiązków działu HR.

Czy dział HR może przewodzić w zwalnianiu pracownika?

Jednak zasoby ludzkie rzadko decydują o zwolnieniu kogoś. Decyzja o zwolnieniu pracownika prawie zawsze pochodzi od jego kierownika lub przełożonego. Rolą HR jest koordynowanie procesu, wyjaśnianie praw i korzyści związanych z odejściem z organizacji oraz upewnianie się, że pracodawca przestrzega prawa i własnej polityki.

Czy HR może mnie zwolnić bez powodu?

Czy HR może mnie zwolnić? Czy HR może mnie zwolnić? Oczywiście, że mogą. Ludzie są codziennie zwalniani z różnych powodów, a większość ludzi w Ameryce nie ma żadnej możliwości odwołania się, kiedy to się dzieje. Ale zasoby ludzkie rzadko przewodzą w zwalnianiu kogoś. Decyzję o zwolnieniu pracownika prawie zawsze podejmuje jego kierownik lub przełożony.

Czy HR odgrywa rolę w zwalnianiu pracownika?

Jeśli chodzi o zwalnianie pracowników, HR może pomóc ukształtować ten proces, pokierować rozmową i zminimalizować potencjalne szkody zarówno dla firmy, jak i pracownika. Ale nie może przyjąć odpowiedzialności ani sprawić, by zadanie było przyjemne dla każdego zaangażowanego.

Jak postępować z pracownikiem, który został zwolniony?

Jasna komunikacja, dobrze udokumentowany proces i wczesne wsparcie HR dla menedżerów mogą wyeliminować czynnik zaskoczenia pracowników. „Najgorsze, co może się zdarzyć, to szok, jaki może spotkać pracownika po zwolnieniu” — mówi Knight.


Opublikowano

w

przez

Tagi: