Jak przypisać odpowiedzialność za plan bezpieczeństwa pożarowego?


Zwykle za bezpieczeństwo przeciwpożarowe odpowiada pracodawca, właściciel lub użytkownik lokalu. Pod względem prawnym określani są mianem „odpowiedniej osoby”.

Kim są osoby odpowiedzialne za wdrażanie i monitorowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Zwykle za bezpieczeństwo przeciwpożarowe odpowiada pracodawca, właściciel lub użytkownik lokalu biznesowego. Z prawnego punktu widzenia są one znane jako „odpowiednia osoba”.

Jakie są trzy kluczowe elementy planu zapobiegania pożarom?

Twój plan ochrony przeciwpożarowej musi zawierać co najmniej: listę wszystkich głównych zagrożeń pożarowych, odpowiednie procedury obchodzenia się i przechowywania materiałów niebezpiecznych, potencjalne źródła zapłonu i ich kontrolę oraz rodzaj sprzętu przeciwpożarowego niezbędnego do kontrolowania każdego z głównych zaryzykować. [29 CFR 1910.39(c)(1)]

Kto jest odpowiedzialny za pożary?

W środowisku pracy lub poza domem osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest osoba kontrolująca teren.


Opublikowano

w

przez

Tagi: