Jakie były pierwsze zastosowania ognia?


Ogień zapewniał źródło ciepła i światła, ochronę przed drapieżnikami (zwłaszcza w nocy), sposób na tworzenie bardziej zaawansowanych narzędzi myśliwskich oraz metodę gotowania potraw. Te postępy kulturowe umożliwiły ludziom rozproszenie geograficzne, innowacje kulturowe oraz zmiany w diecie i zachowaniu.

Kiedy człowiek po raz pierwszy użył ognia?

Kto po raz pierwszy użył ognia?

Wyraźne dowody zwyczajowego używania ognia pochodzą jednak z jaskiń w Izraelu sprzed 400 000 a 300 000 lat i obejmują wielokrotne użycie jednego paleniska w jaskini Qesem oraz ślady pieczenia mięsa.

Jak pierwsi ludzie odkryli ??

Pierwsi ludzie odkryli ogień, pocierając o siebie dwa krzemienne kamienie. Rozpalali ogniska przed jaskiniami, aby odstraszyć dzikie zwierzęta. Polowali na dzikie zwierzęta, skórowali je i siekali. Przeżyli dzięki upolowanej i zebranej żywności.


Opublikowano

w

przez

Tagi: