Hur fördelar man ansvaret för en brandsäkerhetsplan?


Vanligtvis är arbetsgivaren, ägaren eller innehavaren av affärslokalen ansvarig för brandsäkerheten. I juridiska termer är de kända som ”lämplig person”.

Vilka är de personer som ansvarar för att implementera och övervaka brandsäkerheten?

Typiskt är arbetsgivaren, ägaren eller innehavaren av affärslokalen ansvarig för brandsäkerheten. I juridiska termer är de kända som ”lämplig person”.

Vilka är de tre nyckelelementen i en brandförebyggande plan?

Din brandförebyggande plan måste åtminstone innehålla: En lista över alla större brandrisker, korrekt hantering och lagring av farliga material, potentiella antändningskällor och deras kontroll, och den typ av brandskyddsutrustning som krävs för att kontrollera varje större fara. [29 CFR 1910.39(c)(1)]

Vem är ansvarig för bränder?

I en arbetsmiljö eller icke-hemmiljö är den person som ansvarar för brandsäkerhet den person som har kontroll över lokalen.


Publicerat

i

av

Etiketter: