Vad är brandförebyggande och exempel?


substantiv. : åtgärder och praxis riktade mot att förebygga och bekämpa destruktiva bränder.

Vad betyder brandförebyggande?

substantiv. : åtgärder och praxis riktade mot förebyggande och undertryckande av destruktiva bränder.

Vad är brandskyddsexempel?

Vilka är några exempel på brandskyddsåtgärder? Inkludera byggplaner markerade för brandutgångar, brandsläckare, larmpunkter, rökdetektorer, första hjälpen-boxar, elcentral, huvudvattenförsörjning, evakueringsvägar, etc.


Publicerat

i

av

Etiketter: